+38761343420 Info@grandriver.ba

Uslovi korištenja

Rezervacije i uplate

Turističke usluge “Grand River “, u daljnjem tekstu Agencija, će jamčiti provedbu programa putovanja. Klijent je dužan pružiti podatke koji su nužni za proces rezervacije.

Sve rezervacije trebaju biti učinjene pismeno, putem e-maila, faksom ili osobno u Agenciji. Pri rezervaciji putem e-maila, Klijent je dužan platiti 50% iznosa višednevnog aranžmana, a ostalih 50% iznosa treba biti plaćeno najkasnije 15 dana prije početka putovanja, osim u slučaju kada su individualna putovanja modificirana posebnim uvjetima plaćanja ili u slučaju kada je rok prije početka putovanja kraći od 15 dana. Ako se radi o online rezervaciji putem rezervacijske platforme koja se nalazi na web stranici Agencije, plaćanju putem kreditne kartice Klijent je dužan platiti puni iznos aranžmana, 30 dana prije polaska. Pri rezervaciji jednodnevnih izleta na web stranici Agencije, plaćenje je potrebno izvršiti u punom iznosu. Sva plaćanja kreditnim karticama su SIGURNA i ZAŠTIĆENA najvišim mogućim razinama sigurnosti koje pruža SSL Certifikat.

Plaćanjem prve rate i/ili plaćanjem dijela cijene aranžmana koji sadrži osnovne informacije o Klijentu i informacije o programu kojeg Klijent plaća, Klijent će u potpunosti prihvatiti i potvrditi da je razumio sve stavke ovih Uvjeta poslovanja, stoga, sve što je ovdje navedeno postaje pravno obvezujuće za Klijenta i Agenciju.

Cijene i sadržaj

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena aranžmana u slučaju drastičnih promjena hotelskih cijena, cijena transporta i ostalih usluga. U slučaju povećanja cijene aranžmana do 5% nije potreban Klijentov pristanak. U slučaju povećanja cijene većeg od 5%, Klijent ima pravo na otkazivanje aranžmana bez da je obavezan pokriti bilo kakve gubitke.

Cijene aranžmana su navedene u različitim valutama, ali Bosansko Hercegovacka kovrtembilna marka (BAM– BIH nacionalna valuta) je jedina službena valuta u Bosni i Hercegovini Cijene u ostalim valutama su podložne fluktuacijama tečaja. Cijena se temelji na smještaju u dvokrevetnim sobama, a u slučaju da Klijent želi biti sam u sobi, dužan je nadoplatiti cijenu za jednokrevetnu sobu (dodatak za jednokrevetnu sobu).

Cijena aranžmana (aktivni odmori) obično uključuje (osim ako u programu nije navedeno suprotno) smještaj i doručak, ostale obroke onako kako je navedeno u programu putovanja, kopneni prijevoz, aktivnosti koje se nalaze u programu putovanja (rafting, bicikliranje, planinarenje itd.) sa svom pripadajućom opremom i vodičem. Cijena jednodnevnih i poludnevnih izleta (jednodnevne avanture) obično uključuje (osim ako u programu nije navedeno suprotno) prijevoz, aktivnosti koje se nalaze u programu (kajakarenje, bicikliranje, planinarenje itd.) sa svom pripadajućom opremom i vodičem. Cijena ne uključuje (osim ako u programu nije navedeno suprotno) dodatne izlete, osobne troškove i pića uz sve obroke osim doručka.

Otkazivanje putovanja

Otkazivanje se mora napraviti pismenim putem – e-mailom ili faksom.

Ako Klijent otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno- putem e-maila ili faksa. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova koje će naplatiti Agencija prema sljedećim uvjetima (postotak ukupne cijene aranžmana):

· 8 ili više dana prije dolaska: 0%

· 2-7 dana prije dolaska: 50%

· 1 dan prije dolaska ili nedolazak: 100%

Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkazivanja znači da će Agencija zadržati 100% uplate bez obzira na razlog ili razloge odustanka.

Otkazivanje od strane agencije

Programi putovanja podložni su promjenama ovisno o mogućnostima i željama grupe, vremenskim uvjetima, razinama vode, silama prirode, posebnim događanjima i sličnom. Zbog sigurnosnih razloga i udobnosti Klijenata, Agencija zadržava pravo izmjene programâ bez ranije najave. U slučaju znatnijih izmjena ili otkazivanja određenog aranžmana kojeg je rezervirao Klijent, Agencija će obavijestiti Klijenta što je ranije moguće i ponuditi sljedeće opcije:

a) Klijent može prihvatiti drugi datum polaska ili destinaciju b) Klijent može prihvatiti zamjenski aranžman/izlet identičnog ili sličnog sadržaja c) Klijent može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca. Klijent je obavezan o svojoj odluci obavijestiti Agenciju u roku od 7 dana od početka ponude. Ukoliko Klijent to ne učini, Agencija će rezervirati zamjenski aranžman/izlet.

U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći ili su se dogodile neposredno prije početka izleta, Agencija će odgoditi aktivnost, ako je to moguće, za dan ili dva prije ili nakon rezerviranog datuma. Ukoliko promjena termina nije moguća, Vaše uplate će biti u cijelosti vraćene.

Osiguranje

Za sve jednodnevne avanture i aktivne odmore organizirane od strane Agencije, Grand River je osiguran kod Grawe osiguranja – osiguravajuće kuće.

Osiguranje od ozljeda i bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljage

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od ozljeda i bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljage, niti uključuju putno zdravstveno osiguranje. Izvršavanjem plaćanja izleta ili aranžmana, koje je opisano u ovim Uvjetima poslovanja kao i u programu putovanja, smatra se da je Klijentu savjetovano da kupi dodatno zdravstveno osiguranje koje može kupiti u bilo kojoj osiguravajućoj kući po vlastitom izboru.

Osiguranje od odgovornosti

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima ugovoreno osiguranje od odgovornosti za štetu koju prouzroči Klijentu neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

Zaštita osobnih podataka

Klijent daje osobne podatke svojevoljno. Osobni podaci su potrebni za provođenje zatražene usluge. Isti podaci će se koristiti u internoj komunikaciji. Agencija se obvezuje da osobni podaci Klijenta neće izaći iz zemlje ili biti predani trećoj strani osim za potrebe zatražene usluge. Iznimka proslijeđivanja podataka o Klijentu trećoj strani je za potrebe osiguranja od otkaza, ili osiguranja od nezgode ili bolesti, osiguranja od izgubljne prtljage ili zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja putovanja lokalno ili u inozemstvu. Ako Klijent zatraži osiguranje, osobni podaci će biti proslijeđeni osiguravajućoj kući. Osobni podaci će biti pohranjeni u bazi podataka u skladu s odredbma menadžmenta o metodama korištenim za prikupljanje, obradu i čuvanje osobnih podataka Klijenta.

Pritužbe i povrat novca

Ako program usluga nije u potpunosti izveden ili je njegova izvedba loše kvalitete i ispod standarda, te u slučaju da Klijent nije zadovoljan smještajem, opremom ili pruženom uslugom, mora odmah kontaktirati zaposlenika Agencije (vodič/voditelj putovanja/predstavnik) kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje ili zamjena. Svi zahtjevi za povratom novca moraju biti podneseni Agenciji pismeno, unutar 7 dana od završetka programa. Klijent ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa. Klijent će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Konjicu.

Klijent je dužan:

· posjedovati valjanu putnu dokumentaciju

· poštivati i prilagoditi se svim običajima i regulativama zemlje destinacije

· obavijestiti Agenciju o svakom obliku invaliditeta ili oštećenja koje bi moglo ograničiti sudjelovanje u programu

· priložiti dokument koji potvrđuje plaćanje usluge (voucher, potvrdu banke o plaćanju, agencijski račun primljen poštom, e-mailom ili osobno) pružatelju usluge

· saznati je li mu/joj potrebna viza za Hrvatsku ili bilo koju susjednu zemlju ukoliko je posjet njima uključen u itinerer

Ako klijent ne bude slijedio navedena pravila, biti će držan odgovornim za plaćanje svih troškova ili šteta. Potvrdom rezervacije, Klijent se obvezuje da će u slučaju eventualne štete platiti pružatelju usluge odštetu na licu mjesta.

Sudska nadležnost

U slučaju da Klijent nije zadovoljan načinom na koji je obrađena njegova pritužba, Klijent ima pravo na sudsku arbitražu. Klijent i Agencija će težiti sporazumnom rješenju tužbe, a u slučaju da sporazum ne može biti postignut, predmet dolazi pod nadležnost Suda u Konjicu sukladno zakonima Bosne i Hercegovine.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

Mi koristimo kolačiće da ti damo najbolje iskustvo. Možete saznati više o tome koje kolačiće koristimo ili ih isključiti u postavkama privatnosti.